1. Objecte i àmbit d'aplicació.

La utilització d'aquest portal implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. Ferreteria Mavid podrà modificar el portal i efectuar els canvis i les modificacions que estimi convenients i cregui que són necessaris per a l'adequada funcionalitat d’aquest, sense necessitat de previ avís. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d'Andorra.

2. Informació subministrada en el lloc web

Ferreteria Mavid realitza tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal de forma veraç i sense errors de cap tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de Ferreteria Mavid, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments. De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments al portal, en responen els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes, serveis o esdeveniments reals; segons la normativa legal vigent, les imatges són orientatives i és vinculant la descripció del producte donada.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Ferreteria Mavid o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el portal. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Ferreteria Mavid o dels titulars corresponents. Queda prohibit, per tant, l'ús del portal amb finalitats públiques o comercials, per la qual cosa no es pot explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal. Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Ferreteria Mavid que permetin l'accés al portal, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Ferreteria Mavid dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitat de Ferreteria Mavid

Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana. L'accés al portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del portal, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Ferreteria Mavid per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. Ferreteria Mavid no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Ferreteria Mavid, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a Ferreteria Mavid, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Ferreteria Mavid no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal. En particular, Ferreteria Mavid no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

5. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general, l'usuari s'obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquest, en el portal i a obrar sempre conforme a la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns o drets de Ferreteria Mavid, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. Ferreteria Mavid no es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar-ne l'edat. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant la utilització del portal l'usuari s'obliga a:
a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, cap informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Ferreteria Mavid, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Ferreteria Mavid o, en general, de qualsevol tercer
d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" introduida a la web, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d’aquests
e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del portal, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers
f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, inclosa la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma
g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Ferreteria Mavid, els seus proveïdors o tercers
h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

6. Política de Privacitat
 
De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades per l'usuari a través de qualsevol dels formularis de la Web serán inclosos en un o varis fitxers responsabilitats de Ferreteria MAVID S.A.U.
Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. 

Ferreteria Mavid, tractara les dades de l'usuari, de manera automatitzada, sempre, previ consentiment de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de privacitat per a les següents finalitats específiques:
• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis. 
• Publicitat i Markrting

L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, i limitació de les seves dades, posant-se en contacte amb Ferreteria Mavid:
• Correu electrònic: info@mavid.ad
• Correu Postal: Ferreteria Mavid, C/ Camp Bastida, 4, AD500 - Andorra la Vella

Les dades recollides per Ferreteria Mavid en els diferents formularis a través de la seva pàgina web són necessaries per complir amb les finalitats expressades. Per tant, si l'usuari no les facilités, Ferreteria Mavid no podrà atendre la seva sol·licitud.

11. Ús de “cookies”

El portal web del Ferreteria Mavid utilitza cookies pròpies i de tercers.

Et truquem?